Blog
Op-Weg-Wijzer

Updates, feiten, stand van zaken, actualiteit, mijlpalen, beslissingen. Via deze blog houden wij u op de hoogte van de stappen die we zetten bij de totstandkoming van de Wegwijzer. In chronologische volgorde leest u onderstaand welke stappen we al gezet hebben en welke op de planning staan. Maandelijks werken wij deze bij, zodat u altijd op de hoogte bent. Scrolt u naar beneden om de projecthistorie te lezen. We zijn begonnen in april 2020.

Planning: juli 2020

Juli staat in het teken van concretisering. Praktisch gezien betekent dit:

 • het completeren van ons team met een informatie-architect
 • het proces rondom informatie-en vraagverheldering vorm geven. Eerste try-outs. Waar lopen we tegen aan.
 • definieren van onze eerstelijns-en tweedelijns informatie aanbieders (in detail)
 • het samenstellen van onze Adviesgroep
Kortom: genoeg te doen!

Uitgelicht in juni 2020
WatVindIk versus de Wegwijzer

Tijdens de presentaties in juni en de daaropvolgende gesprekken kwam naar voren dat er meer helderheid moest komen over de rol van WatVindIk ten opzichte van die van de WegWijzer. Waar ligt de knip? Vandaar dat wij dit onderwerp uitlichten:

WatVindIk is een informatiebron voor zorgvragers en naasten, maar onderscheidt zich op een aantal belangrijke punten van de Wegwijzer: 

 • WatVindIk is een informatiebron net als elke andere informatie aanbieder in het autisme, hersenletsel en EMB en LVB veld.
 • Een informatiebron die concrete vragen en concrete antwoorden samenbrengt.
 • WatVindIk is onafhankelijk en bepaalt haar eigen positionering.
 • WatVindIk is een crowdsourced omgeving waar aanbieders van informatie zelf hun content kunnen ingeven. Vanzelfsprekend vindt er moderatie plaats, maar in principe kan elke bron zich op de site aanmelden. 

De Wegwijzer beschouwt WatVindIk als één van de informatiebronnen waarmee zij doorlinkt. De Wegwijzer helpt met duiding, met name als de informatievraag-en antwoord minder concreet zijn.

De functies van de Wegwijzer zijn:

 • informatie geven
 • vraagverheldering
 • zoekhulp
 • en de verbinding met bestaande sociale kaarten.

De Wegwijzer creëert zelf geen content, zij verwijst alleen maar gericht door. Mocht content ontbreken dan zal de Wegwijzer proberen deze bij één of meerdere van de gelieerde informatiepartners onder te brengen. 

Daar ligt de knip! 

Juni 2020
Learnings en Adviesgroep

Deze maand hebben wij onze visie op de Wegwijzer in Wording mogen presenteren aan vertegenwoordigers uit het hersenletsel, autisme, EMB en LVB veld. Het doel van deze bijeenkomst was het uitleggen en toetsen van onze visie, het ophalen van kritische kanttekeningen/nuanceringen, betrekken van convenantpartners. Uit deze gesprekken kwamen een aantal belangrijke aandachtspunten naar voren:

 • Men herkent het probleem dat zoeken en vinden van informatie een heidens karwei kan zijn. Zolang een vraag concreet is wil het nog wel lukken, maar bij een minder concrete informatiebehoefte is er veel aanbod. Duiding daarvan is voor de informatievrager vaak lastig. 
 • Een andere belangrijke waarneming is dat het ontsluiten van informatie door alle betrokkenen in het veld nagestreefd wordt. De belangrijkste vraag daarbij is waar de Wegwijzer eindigt en doorlinkt naar de betreffende informatiebron. Hoe voorkomen we dat we onnodig dubbelen versus teveel aan de oppervlakte blijven. En daardoor onvoldoende informatiewaarde toevoegen en niet gericht genoeg doorverwijzen.
 • Onpartijdigheid, het niet hebben van voorkeuren, is één van de uitgangspunten van de Wegwijzer. De vraag is of je altijd onpartijdig advies kunt geven of dat je niet toch op een bepaalde manier weging moet aanbrengen. Hoe kun je dit doen, zonder in te boeten op de wens om geen voorkeuren te hebben/uit te spreken.
 • Hoe werkt vraagverheldering, -verdieping, filtering en doorverwijzing in de praktijk? Hoe doe je dat dan precies?
 • En hoe zorg je dan dat je altijd de juiste link legt…per slot van rekening is de informatievoorziener ook altijd in beweging.
 • Hoe borg je de overgang tussen 1elijns (online) en 2elijns (offline) informatievoorziening?

Verder had men vooral behoefte aan een concrete visualisatie van de werking van de Wegwijzer. Hetgeen logisch is. De visie is belangrijk en vormt de basis. Die uitgangspunten kan men alleen maar onderschrijven. Maar is nog steeds ‘hoog-over’.  DUS HOE DAN?

Een tweede doelstelling was het aanhaken van strategische partners uit het veld. Daar waar een convenant in eerste instantie een goede vorm leek, zijn we tot de conclusie gekomen dat een Adviesgroep een beter format is. We hebben dan ook besloten een Adviesgroep in het leven te roepen die op afstand het luisterend en kritisch oor van de projectgroep is. Naast drie bijeenkomsten wordt deze groep tussentijds geïnformeerd en in de vervolgstappen meegenomen. De (online) bijeenkomsten staan gepland in september en november 2020 en februari 2021. Voor meer informatie over de de werking van de Adviesgroep verwijzen we naar het hoofdstuk ‘samenwerken’ op deze site.

Tussentijds houden we vanzelfsprekend ook alle anderen uit het veld op de hoogte van onze stappen. Mocht men alsnog willen aansluiten bij de Adviesgroep dan kan dat altijd.

April - Mei 2020
De Wegwijzer in opstart

De projectgroep Wegwijzer in Wording (in haar huidige samenstelling) is in april/mei 2020 van start gegaan. Voorafgaand aan deze projectgroep waren er al diverse gesprekken geweest met vertegenwoordigers uit het hersenletsel, autisme, EMB en LVB veld over het beter, gerichter en slimmer ontsluiten van informatie voor informatievragers. In eerste instantie leek ‘WatVindIk.nl’ hiervoor de geeigende omgeving. Uit deze gesprekken kwam o.a. naar voren dat WatVindIk, weliswaar een hele goede informatiebron is, maar dat de manier waarop mensen naar informatie zoeken vaak anders verloopt. De vraag achter de vraag als het ware. Soms weet men gewoon niet waar men naar op zoek is. Een aangezien WatVindIk concrete vragen beantwoord kon zij de rol van duider minder goed invullen. 

Dus ontstond al snel het idee dat er een Wegwijzer zou moeten komen. Een uitdagende vraag. Want hoe maak je een Wegwijzer die:

 • niet hetzelfde doet als alle andere informatie aanbieders,
 • die de breedte/diepte van het zoekproces ondersteunt
 • die relevant is voor de informatiezoeker
 • en die recht doet aan de breedte van het veld
 • die duurzaam, betrouwbaar en actueel is
 • interessant is voor informatie aanbieders om mee verbonden te zijn.
De projectgroep heeft zich in eerste instantie teruggetrokken en los van welke aandoening dan ook gebogen over de eisen en functionaliteiten die aan een Wegwijzer gesteld moeten worden. Los van beeld, technische omgeving of welke beperkende aanname dan ook. De Why, de What en de How. Dit iteratieve proces is gedaan in samenwerking met de stuurgroep om zo tot een visie document te komen dat een startpunt kan zijn. 

Parallel hieraan is er een ‘online onderzoek’ uitgevoerd onder mensen met en hun naasten rondom hersenletsel en autisme. Beide vragenlijsten en hun bevindingen zijn uitgewerkt in 2 whitepapers. U kunt deze hier aanvragen.