Samenwerken in de Adviesgroep

Adviesgroep

De leden van de Adviesgroep leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling, de bouw en het beheer van de Wegwijzer. Zij brengen hun kennis en ervaring in vanuit de doelgroepen hersenletsel, autisme, EMB en LVB en geven gevraagd en ongevraagd advies aan het projectteam dat zich bezighoudt met de realisatie. Leden zijn betrokken, nemen deel aan de bijeenkomsten van de Adviesgroep, worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en hebben regelmatig (tussentijds) contact met de leden van het projectteam. 

Deelname aan de Adviesgroep is niet vrijblijvend en vraagt om een actieve deelname tijdens de (online) bijeenkomsten. De leden omarmen het doel van de Wegwijzer en denken pro-actief en constructief mee. Gestart wordt met de leden die zich op korte termijn aanmelden. Het aantal leden kan in de loop van de tijd worden uitgebreid. De samenwerking met de Adviesgroep is gericht op het:

  • benutten van de kennis en ervaring van de deelnemers ten aanzien van (zorg)vragers en naasten uit de verschillende doelgroepen, hun ervaringen en hun vragen;
  • optimaal gebruik maken van het al beschikbare informatieaanbod, zoals zoekhulpen en sociale kaarten;
  • op elkaar afstemmen van alle initiatieven die gericht zijn op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, zowel digitale instrumenten als initiatieven waarin persoonlijk contact centraal staat.
Voor deelname aan de (online) bijeenkomsten van de Adviesgroep wordt een onkostenvergoeding per bijeenkomst vergoed (BTW niet van toepassing). Voorlopig wordt uitgegaan van 3 bijeenkomsten, in september en november 2020 en februari 2021. Per organisatie kan 1 vertegenwoordiger deelnemen.
Uitvoerende partners

De Wegwijzer verwijst naar verschillende informatiebronnen, zowel van strategische partners als andere bronnen. Daarom zullen bij de uitvoering meer partijen betrokken zijn, bijvoorbeeld organisatie van/voor de doelgroep en aanbieders van zorg of ondersteuning. Hun informatie en dienstverlening zijn eindpunten voor de kwalitatieve doorverwijzing. Zij vormen de kern van het informatieaanbod en zijn onderdeel van de cyclus om dit aanbod verder te verbeteren. 

Essentieel daarbij is een lange termijn commitment van alle betrokken partijen, vooral ook van VWS. Zij heeft hierin voorzien als opdrachtgever vanuit het programma Volwaardig leven. Het gaat nu om verbreding van het draagvlak.  

Wilt u meedenken? Kijk dan op onze agenda.