Projectorganisatie
Wegwijzer in Wording

De stuurgroep wordt gevormd door de initiatiefnemers van de Stichting In-Tussen. Deze stichting initieert projecten in de zorg, voert deze uit en laat weer los.

 • Bestuur  Judith Zadoks
 • Bestuur  Carien van Hooff
 
 


De adviesgroep wordt gevormd door leden die hun kennis en ervaring inbrengen vanuit de doelgroepen autisme, hersenletsel, EMB en LVB. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan het projectteam dat verantwoordelijk is voor de realisatie van de WegWijzer. De leden omarmen het doel van de Wegwijzer en denken pro-actief en constructief mee. De adviesgroep  levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling, de bouw en beheer van de Wegwijzer. We starten met de leden die zich op korte termijn aanmelden. Maar we staan altijd open voor uitbreiding van de groep.

Het projectteam informeert de adviesgroep door middel van de maandelijkse update ‘Op-Weg-Wijzer’ , organiseert 3 (online) bijeenkomsten in respectievelijk september & november 2020 en februari 2021. Kan tussentijds aan de groep of individueel feedback vragen op deelonderwerpen.

Het projectteam wordt gevormd door experts uit het veld die hun denkkracht combineren met een gezonde dosis pragmatiek. Ons doel: De Wegwijzer werkelijkheid laten worden:

 • Projectleider  Astrid Roesink | DoenDenken
 • Adviseur  Ingrid Claassen | Inforwijzer 
 • Adviseur Jessica Slijpen | Wijzelf/WeHelpen
 • Moderator | Mia Nijland | Qol Centre
 • Moderator | Tilly van Uffelen
 • Informatie architecten (a.i.)  Sheila Ghosh | AsIsToBe & Waldemar Hogerwaard | Bureau Zorginnovatie

Leden van de adviesgroep zijn:

 • Willeke van den Hoek | Programmaleider | Vanuit autisme bekeken
 • Suzanne Jansen | Gedragswetenschapper & Kennismakelaar | Expertisecentrum EMB ‘s Heeren Loo
 • Petra Poppes | GZ-psycholoog & Kennismakelaar | Expertisecentrum EMB ‘s Heeren Loo
 • Michiel Lindhout | Beleidsmedewerker | Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl
 • Monique Bergsma | Organisatorisch Manager | Kennisnetwerk CVA Nederland
 • Peter Brouwers | Projectleider | Landelijke Toegangspoort Breinlijn
 • Gertjan van Rossum | Algemeen directeur | Wijzelf/WeHelpen
 • Els van der Rhee | Senior medewerker doelrealisatie | Hersenstichting
 • Nel Hofman | Procesregisseur | Autismenetwerken Nederland
 • Yvon van Houdt | directeur | MEE NL

Deelname aan de adviesgroep is niet vrijblijvend en vraagt om een actieve deelname tijdens de (online) bijeenkomsten. De adviesgroep is gericht op het:

 • benutten van de kennis en ervaring van de deelnemers ten aanzien van (zorg)vragers en naasten uit de verschillende doelgroepen, hun ervaringen en hun vragen;
 • optimaal gebruik maken van al het beschikbare informatieaanbod, zoals zoekhulpen en sociale kaarten;
 • op elkaar afstemmen van alle initiatieven die gericht zijn op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, zowel digitale instrumenten als initiatieven waarin persoonlijk contact centraal staat.