Samen werken aan de Wegwijzer

Het Project Wegwijzer heeft tot doel een Wegwijzer te ontwikkelen voor mensen die te maken hebben met autisme, hersenletsel, ernstig meervoudige beperkingen of licht verstandelijke beperkingen. Voor elke doelgroep komt er een aparte Wegwijzer. 

De Wegwijzer helpt (zorg)vragers en naasten bij het vinden van informatie, passende zorg en ondersteuning, met als doel het optimaal te kunnen functioneren en meedoen in de maatschappij. 

Functies van de Wegwijzer zijn informatie geven, vraagverheldering, zoekhulp en de verbinding met diverse bestaande sociale kaarten. De Wegwijzer bevat geen overzicht van aanbod op gebied van zorg en ondersteuning. 

 

2020

Planning okt/nov.

  Adviesgroep #1

Augustus-September

De Wegwijzer In Wording richt zich op de zorgvragers en hun naasten die te maken hebben met complexe zorg:

  • • EMB (ernstig meervoudige beperkingen)
  • • (L)VB (licht verstandelijke beperkingen)
  • • Autisme
  • • Hersenletsel

Daarmee worden de professionals niet uitgesloten, maar de gedachte is dat een goed functionerende Wegwijzer ook voor professionals een goede informatiebron zal blijken te zijn. Een verbreding van het project richting gehele complexe zorg of zelfs gehele langdurige zorg is beoogd op termijn, maar voor nu nog een stap te ver.

Duurzaam, beheersbaar, actueel, betrouwbaar, neutraal, veilig, toegankelijk en onafhankelijk

De Wegwijzer heeft geen voorkeuren, wil toegankelijk zijn voor alle informatievragers-en aanbieders binnen het veld. Genereert bij voorkeur zelf geen content, maar werkt samen. Streeft naar een toekomstgerichte, duurzame en beheersbare infrastructuur, die zich niet beperkt tot één kanaal of bron.

Wij nodigen u uit om samen te kijken of uw organisatie en rol als convenant-of informatiepartner kan invullen. Overweegt u met ons samen te werken? Lees hier dan hoe dit eventueel kan.

Bent u benieuwd naar onze activiteiten?

Van mei t/m november hebben we onderzocht waarom zorgvragers en naasten aangeven dat zij informatie niet kunnen vinden. Hoe kan dat nu? Er is toch heel veel aanbod? Wilt u onze verslagen lezen, vraag deze dan hier aan

Handige linken naar informatie-aanbieders binnen de domeinen & domein-overstijgend

Niet uitputtend, maar wel zo volledig mogelijk en groeiend

Binnenkort verschijnt hier een overzicht van de activiteiten in 2021. Wil je meet weten? Schrijf dan hier in!

Wilt u in een handig overzicht de kern van de Wegwijzer in beeld hebben? Dan kan dit. Vraag hier onze infographic aan.